• Fiber Optic & Network

    ระบบเน็ตเวิร์ค และ ไฟเบอร์ออฟติก
  • CCTV System

    ระบบกล้องวงจรปิด
  • Access Control

    ระบบควบคุมการเข้าออก

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมาของเรา
 

CCTV

งานแก้ไขกล้องวงจรปิด โรงงาน UBE

งานแก้ไขกล้องวงจรปิด โรงงาน UBE

03/05/2017 20:07 | 1,535 views

CCTV

งานติดตั้งกล้อง IP Camera บริษัท ยางไทยสังเคราะห์ จำกัด

งานติดตั้งกล้อง IP Camera บริษัท ยางไทยสังเคราะห์ จำกัด

03/05/2017 20:05 | 1,478 views

CCTV

งานติดตั้งกล้อง ร้านกระทะทอง ชลบุรี

งานติดตั้งกล้อง ร้านกระทะทอง ชลบุรี

03/05/2017 19:53 | 1,445 views

CCTV

งานติดตั้งกล้อง หมู่บ้านชัยพฤกษ์

งานติดตั้งกล้อง หมู่บ้านชัยพฤกษ์

03/05/2017 19:49 | 1,346 views

CCTV

งานติดตั้งกล้องและตู้โทรศัพท์สาขา บริษัท MFC Central Rayong

งานติดตั้งกล้องและตู้โทรศัพท์สาขา บริษัท MFC Central Rayong

03/05/2017 19:45 | 1,209 views

CCTV

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด อพาร์ทเมนท์ มะฮอกกานี

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด อพาร์ทเมนท์ มะฮอกกานี

03/05/2017 19:43 | 1,269 views

CCTV

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด อพาร์ทเมนท์พรรณอร ปลวกแดง

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด อพาร์ทเมนท์พรรณอร ปลวกแดง

03/05/2017 19:40 | 1,235 views

CCTV

งานติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค โรงงาน UBE

งานติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค โรงงาน UBE

03/05/2017 19:36 | 1,238 views

CCTV

งานติดตั้งสื่อทีวี โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

งานติดตั้งสื่อทีวี โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

03/05/2017 19:32 | 1,490 views